Productieve omgeving

  • Kantoorruimte 02 403 37 00
  • Virtueel Kantoor 02 403 38 00
  • Vergaderruimte 02 403 38 30
  • Buiten Belgïe +32 2 403 37 00

Bedrijfsnieuws

Lees de laatste nieuws en persberichten over Servcorp

Productieve omgeving

April 2014 | Servcorp

Een gunstige werkomgeving creëren waar werknemers met plezier naar toe komen om te werken, het kan!

Gun iedereen persoonlijke ruimte

Ideaal gezien zou elke werknemer een duidelijk gedefinieerde en eigen ruimte moeten krijgen. Een Open Space omgeving blijft een uitzondering. Deze oplossing dient enkel voor welbepaalde bedrijven. Werknemers hebben niet graag het gevoel dat er op hun vingers gekeken wordt en alles wat zij zeggen door iedereen gehoord kan worden. Toch is complete isolatie niet het uiteindelijke doel. De ideale werkomgeving is deze waarbij iedereen zijn persoonlijke ruimte heeft maar er toch meerdere momenten zijn wanneer de werknemer in contact staat met zijn collega's. Meerdere studies lijken te bevestigen dat de Open Space de productiviteit schaadt en in vele gevallen een ongenoegen creëert bij de werknemers.

Maak gebruik van flexibiliteit in de planning

De werknemers hebben buiten het werk ook allemaal een leven en denken er tijdens de werkuren aan. Het is dan ook onvermijdelijk dat het privé en zakelijke leven op sommige momenten in conflict komen met elkaar. Net om deze reden is het bijzonder belangrijk om een zekere flexibiliteit in de tijdsbesteding van de werknemers toe te laten. Wanneer hun kind thuis ziek in bed ligt, keren werknemers liever iets vroeger naar huis terug of werken ze liever van thuis uit om toch voor hun kind te kunnen zorgen. Wanneer u zich in dergelijke situaties niet soepel genoeg kan opstellen, zullen de werknemers hierdoor geïrriteerd geraken en misschien tot de verleiding komen om ergens anders naar een flexibel klimaat te zoeken.

Creëer team spirit

De eerste stap om een echte team spirit te creëren, is zorgen voor een vriendschappelijke sfeer  op het werk. Probeer de waarde van elk teamlid afzonderlijk te bekijken en er zeker niet een prestatiegerichte wedstrijd van te maken. In dat opzicht zijn de gemeenschappelijke premies belangrijker dan de premies gelinkt aan individuele prestaties. Op deze manier zullen de sterkste werknemers meer geneigd zijn om hun kennis en werkvaardigheden te delen met nieuwe werknemers of met zij die moeilijkheden ondervinden. Moedig de sociale contacten aan tussen de werknemers op kantoor en organiseer indien mogelijk activiteiten buiten de werkuren om de banden te versterken.

Beperk het aantal vergaderingen

Plan niet te vaak vergaderingen, enkel als het nodig is zodat ze hun doel niet voorbij lopen en de werknemers niet gaan vervelen. Het is inderdaad belangrijk om de banden in het team aan te halen maar dat is geen reden om uw werknemers voortdurend samen te brengen tijdens onnodige vergaderingen. Hoe dan ook zullen wij bij Servcorp uw planning en vergaderingen niet in uw plaats beheren, maar we zullen u wel alle ondersteuning bieden voor de optimale werking van uw bedrijf. Aangename ruimtes, razendsnelle internetverbinding en topservice zijn elementen die u onderscheiden van de andere concurrenten !